Aktualności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, jak również osób, które żywo uczestniczą w życiu prawnym i interesują się nowościami pojawiającymi się w prawie, publikujemy na naszej stronie internetowej krótkie informacje dotyczące między innymi nowelizacji kluczowych aktów prawnych oraz rozpoczętych prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zmian w instytucjach prawnych.

Ponadto, zapraszamy także do lektury ciekawych artykułów z różnych dziedzin prawa, które dotykają tych aspektów, które z naszego doświadczenia wiemy, iż są często przedmiotem rozważań prawnych naszych Klientów.