Prawo do odliczenia podatku z faktury niedokumentującej rzeczywistej transakcj

25 maja 2016 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. akt: I SA/Łd 1270/15

Z uzasadnienia:

Jak bowiem trafnie przyjęto w wyroku NSA z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt I FSK 2136/13 prawo do odliczenia podatku jest następstwem powstania obowiązku podatkowego z tytułu faktycznej czynności podatnika wystawiającego fakturę, czyli obowiązku podatkowego powstałego na poprzednim etapie obrotu. Jeżeli brak takiej faktycznej czynności u wystawcy faktury, nie może z jej tytułu powstać obowiązek podatkowy, a tym samym brak prawa do odliczenia podatku z takiej faktury.

Zatem w pojęciu faktury „stwierdzającej czynności które nie zostały dokonane” mieszczą się zarówno faktury dokumentujące obrót fikcyjny jak i dotyczące obrotu rzeczywistego, lecz przeprowadzonego między innymi podmiotami niż wymienione na fakturze. Przywołana wyżej „pusta” faktura nie jest pojęciem normatywnym. Jest raczej wyrażeniem potocznym (jeśli nie żargonowym) używanym dla dokumentowania fikcyjnego obrotu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.