Porady prawne Legnica & Wrocław

Wszechstronność

Oferujemy sze­­­ro­­­ki za­­­kres usług pra­­w­nych, obe­­j­mu­­­ją­­­cy pra­­k­ty­­cz­nie wszy­­st­kie dzie­­­dzi­­­ny pra­­­wa, ma­­­ją­­­ce zastosowanie w ramach prowadzenia przez naszych Klientów dzia­­­ła­­l­no­­­­­ści go­­­spo­­­da­­r­czej. Dotyczy to w szczególności kompleksowego doradztwa prawnego, konsultacji, sporządzania opinii prawnych, raportów due diligence i informacji prawnych oraz przygotowywania projektów dokumentów i umów. Nadto, reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych, postępowaniach podatkowych, postępowaniach administracyjnych i administracyjno-sądowych, jak również w postępowaniach arbitrażowych oraz w negocjacjach handlowych z innymi podmiotami.

Obsługa Klientów zagranicznych

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz renomowanych podmiotów gospodarczych zarówno z Polski, jak i z zagranicy, w szczególności z takich państw jak Niemcy, Portugalia, Holandia, Szwajcaria oraz Włochy.
Prowadzimy obsługę prawną również w językach angielskim i niemieckim.