Ochrona własności intelektualnej:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów licencyjnych,
  • doradztwo w zakresie udostępniania i przenoszenia know-how, praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów przedsiębiorców,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych związanych z rejestracją domen internetowych,
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.