Postępowania sądowe i arbitrażowe:

  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach z kontrahentami mających na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego;
  • sporządzanie projektów ugód sądowych i pozasądowych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym,
  • doradztwo i reprezentacja Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rozwodowych i dotyczących podziału majątku,
  • przeprowadzanie audytu wierzytelności i windykacja należności,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych przed instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, jak i prowadzonych na zasadzie ad hoc.