Prawo budowlane:

  • doradztwo prawne przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych i sanitarnych bazujących na kontraktach FIDIC;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie pozwoleń na budowę lub w innych tego rodzaju postępowaniach,
  • doradztwo przy negocjowaniu warunków umów o roboty budowlane i umów o realizację inwestycji,
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych wynikających z realizacji inwestycji, w tym między innymi o zapłatę kar umownych.