Prawo cywilne i gospodarcze:

  • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych dotyczących obrotu krajowego i międzynarodowego,
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach przy zawieraniu umów,
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań zabezpieczających interesy Klienta,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących ryzyk związanych z transakcjami handlowymi,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z bieżącą działalnością naszych Klientów,
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.