Prawo pracy:

  • doradztwo dotyczące rozpoczynania i kończenia zatrudnienia,
  • przygotowywanie i opiniowanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
  • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji a także regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach ze związkami zawodowymi, radami pracowników i innymi przedstawicielstwami pracowników,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami pracy wszystkich instancji, w tym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.