Prawo spółek handlowych:

  • zakładanie i rejestracja w rejestrze przedsiębiorców spółek prawa handlowego,
  • obsługa procesu łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego,
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
  • obsługa transakcji sprzedaży udziałów oraz przedsiębiorstw lub ich części,
  • przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych (w tym protokołów zgromadzeń wspólników, zarządów i rad nadzorczych),
  • przeprowadzanie audytów prawnych spółek (due diligence) i przygotowywanie raportów dot. ich stanu prawnego,
  • opiniowanie oraz tworzenie wewnętrznych regulacji korporacyjnych,
  • prowadzenie procesów związanych z odpowiedzialnością członków zarządu wynikającą z art. 299 KSH,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądem rejestrowym,
  • przeprowadzanie likwidacji spółek prawa handlowego.