Nieruchomości i inwestycje:

  • przeprowadzanie due dilligence w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do nabycia, zbycia i zagospodarowywania nieruchomości
  • obsługa prawna inwestycji typu greenfield,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących praw na nieruchomości, w tym dot. użytkowania wieczystego,
  • reprezentowanie Klientów będących cudzoziemcami w postępowaniach w sprawie nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach wywłaszczeniowych,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.