Windykacja należności w sprawach transgranicznych:

  • reprezentowanie zagranicznych przedsiębiorców z Unii Europejskiej w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w Polsce w spra­wach transgranicznych prowadzonych na podstawie orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed tymi sądami lub dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach,
  • reprezentowanie polskich przedsiębiorców przed sądami oraz organami egzekucyjnymi państw Unii Europejskiej,
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia wierzytelności (hipoteki, przewłaszczenia, etc.).

Możliwość komentowania jest wyłączona.