Anna Olearska – radca prawny Wrocław

Anna Olearska

Anna Olearska

radca prawny
partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła prawo, a także filologię germańską oraz niderlandzką. Egzamin radcowski złożyła w 2005 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

Anna Olearska specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa spółek i kontraktów handlowych, prawa konkurencji oraz obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych.
W swojej praktyce zawodowej zajmowała się przede wszystkim obsługą dużych i średnich spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, świadcząc zarówno usługi prawne związane z ich bieżącą działalnością, jak również obsługując procesy inwestycyjne i transakcje gospodarcze.

Uczestniczyła w wielu dużych projektach związanych z inwestycjami zagranicznymi w Polsce, w tym w realizacji inwestycji typu greenfield. Jest autorką licznych opinii i ekspertyz prawnych w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego i prawa pracy. Uczestniczyła w przygotowaniu i negocjowaniu umów handlowych, w tym kontraktów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi. Prowadziła z sukcesem dla swoich Klientów sprawy sądowe, przede wszystkim z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa korporacyjnego, doradzała również w transakcjach współfinansowania spółek oraz restrukturyzacji zobowiązań w ramach holdingów oraz w zakresie umów zawieranych w ramach holdingów, mających na celu optymalizację kosztów. Przygotowywała i prowadziła kompleksowe szkolenia na temat prawa uczciwej konkurencji i uczciwych praktyk rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa reklamy.

Prowadzi obsługę prawną w języku niemieckim, a także angielskim.

KONTAKT radca prawny Wrocław
tel. (+48) 71 342 34 40
fax: (+48) 71 342 34 24
e-mail: a.olearska@opwlegal.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.